Tel. 088 422 94 22    www.l-t-c.nl       facebook logo

Wij dagen mensen, teams en organisaties uit om vanuit eigenheid en bezieling te werken, en te ondernemen vanuit vertrouwen en menselijkheid. Door onze mens- en ervaringsgerichte aanpak komen medewerkers en teams zelf in beweging en groeien ze. Met als resultaat een organisatie die zich als geheel verbetert.

Marjolijn_Enter_VIAA.jpg

VIAA over een maatwerktraining van LTC
'We hebben elkaars kwaliteiten herontdekt'

Marjolijn Enter werkt in een secretaresseteam van zes collega’s op Viaa, de Gereformeerde Hogeschool, in Zwolle. De samenwerking gaat goed, maar het team streeft naar continue verbetering en persoonlijke groei. Een maatwerktraining van LTC heeft ze dichter bij elkaar gebracht.

Goede ervaringen

‘Vanuit Hogeschool Viaa is er jaarlijks budget beschikbaar voor teamontwikkeling en persoonlijke groei. Wij wilden dit besteden aan het verbeteren van effectief feedback geven. Via onze leidinggevende en de manager HR kwamen we al snel uit bij LTC. Hogeschool Viaa heeft goede contacten met LTC en de training wordt vergoed via een collectief zorgcontract. Maar bovenal sprak het bureau ons aan omdat verschillende collega’s goede ervaringen hebben opgedaan met andere LTC trainingen.’

Cadeautje

‘LTC kon ons een maatwerk training aanbieden waarin onze doelen centraal stonden. Dat was een pre. En daarnaast kende ik LTC, want ik heb de LTC Boost gevolgd. Daar heb ik ontzettend veel geleerd over mezelf, hoe ik in het leven sta en wat ik nodig heb. Twee dagen met jezelf bezig zijn en even afstand nemen van de gejaagdheid van werk en privé. Dat ik dat vanuit het werk mocht doen, ervaar ik als een cadeautje.’

Huiswerkopdracht

‘Aan het eind van de eerste dag kregen we als team een huiswerkopdracht van onze trainer Jeroen Zweerts. Het was onze taak om na te denken over een andere invulling van onze werkplek. We zitten met zes collega’s verdeeld over vijf werkplekken in een relatief kleine ruimte binnen de Hogeschool. Los van de geluiden die wij zelf maken, lopen docenten en studenten ook vaak in en uit. Dat zorgt voor heel veel prikkels en afleiding. Die onrust wordt door ons allemaal verschillend ervaren. Jeroen zei tegen ons; ‘al is er maar één collega die hier last van heeft, dan nog is het iets om te bespreken. Iedereen moet immers gehoord en gekend worden. Dat vertrouwen is essentieel om als team goed te kunnen samenwerken.’

Hoger niveau

‘Het doel van deze maatwerk training was om in twee dagdelen de communicatie binnen de afdeling te verbeteren zodat de samenwerking verder versterkt wordt. Dat gaat al heel goed, maar we zijn een gedreven team en streven altijd naar een hoger niveau. Tijdens een opdracht kregen we allemaal dezelfde foto te zien en iedereen moest het gevoel beschrijven dat de foto opriep. Dat was bij iedereen heel anders en ik vond dat heel verhelderend. Het geeft je meer inzicht in elkaars karakters en denkwijzen.’ “Same thing, only different”

Komen tot een afspraak

‘We spraken met elkaar af om in gesprek te gaan over de inrichting van onze werkplekken en daarin elkaar feedback te geven, over hoe we hier met elkaar over communiceren. Dat sloot goed aan op het leerdoel van de training. Maar er was niemand van ons die het op de agenda van een vergadering zette. Uiteindelijk kwam het onderwerp pas op de laatste vergadering voor de tweede training ter sprake. Toen waren we als team niet compleet, maar we moesten wel een unaniem besluit nemen over hoe we het gesprek wilden organiseren. Daar hebben we over gesproken. Er waren twijfels, want we durfden eigenlijk geen besluit te nemen voor de collega die ontbrak. We kwamen er niet uit en zo zijn we gestrand.’

Goede intenties

‘Met deze uitkomst van het overleg zijn we de tweede trainingsdag ingegaan. Jeroen maakte ons duidelijk dat het eigenlijk een heel geslaagde oefening was, want het legde feilloos bloot hoe wij communiceren. Hij zei letterlijk; jullie hebben allemaal verschrikkelijk goede intenties. Maar jullie zijn bang om elkaar te kwetsen waardoor je soms om de hete brij heen draait en minder effectief bent.’

waarom_feedback_geven.jpg

De kracht van de ander

‘De tweede dag hebben we geoefend met het Contactmodel, een methodiek van LTC, dat ons heel goed hielp met feedback geven en effectief communiceren. Dat was best spannend, want bij feedback geven hoort ook kritiek durven geven en ontvangen. Dat kan als negatief worden uitgelegd. Maar Jeroen benoemde dat heel mooi: ‘ga uit van de kracht van de ander. Benoem eerst wat je mooi en goed vindt aan de ander en ga pas daarna met elkaars uitdagingen aan de slag.’‘

Meer daadkracht

‘Daar hebben we die dag mee geoefend. Er ontstond meer openheid en we kregen de ruimte om elkaars kwaliteiten te ontdekken en aan te vullen. Een hele waardevolle dag waarin we als team zijn gegroeid. We hebben geleerd om onderlinge verwachtingen duidelijker uit te spreken. Het mag allemaal wat daadkrachtiger en minder afwachtend. De uitkomsten van deze LTC training geeft ons handvatten om hiermee verder te werken.’

De ervaring van trainer Jeroen Zweerts

Geef ruimte aan wensen en gevoelens

‘Tijdens de training kwam al snel naar voren dat iedereen eigen verwachtingen heeft over het werk, het team en de manier van samenwerken. Dat was met name voor Marjolijn een verrassende uitkomst. Zij had verwacht dat ze een standaard communicatieprotocol ging opstellen met vergaderprocedures. Al snel werd het haar duidelijk dat zo’n protocol niet werkt. Iedereen heeft zijn eigen werkwijze, kwaliteiten en omgangsvoorkeuren. Alleen was die lang niet altijd goed duidelijk voor de ander.’

Groepsdynamiek

‘De mensen zijn heel lief voor elkaar en durven daardoor niet altijd hardop hun wensen of gevoelens uit te spreken. Daarmee ga je misschien conflicten uit te weg, maar je geeft geen ruimte aan de onderstroom met nonā€verbale aspecten die binnen de groepsdynamiek een grote rol speelt. Ik heb met verschillende oefeningen die onderstroom aan gevoelens en verwachtingen bespreekbaar gemaakt.’

Meer openheid

‘Geleidelijk ontstond er meer openheid. Mensen gingen ervaringen, gevoelens en inzichten delen. Al snel werd het iedereen duidelijk dat de angst om de ander te kwetsen niet nodig is, als je op een goede manier feedback geeft en ontvangt. Het onderlinge vertrouwen en de openheid die in deze twee dagdelen is ontstaan wordt door de deelnemers gekoesterd en daar ben ik blij mee. Het biedt ze voldoende handvatten om de samenwerking verder te verbeteren.’

Empathisch luisteren

‘Zolang reacties logisch blijven kan er op een effectieve manier vragen worden gesteld. Wordt de respons emotioneel dan moeten we terug keren naar empathisch luisteren. Empathisch luisteren kost tijd maar bij lange na niet zoveel tijd als dingen recht zetten wanneer we al een eind op weg zijn. Dan begin je weer bij het begin met misverstanden wegwerken of leven met onopgeloste problemen en de gevolgen daarvan. Mensen willen begrepen worden. De tijd die we daarin investeren winnen we gemakkelijk terug. Wanneer het lukt om in het contact je open te stellen dan is het mogelijk om met de ander mee te kijken naar het probleem.’

Organisatie versterken en verbeteren

Wilt u uw organisatie versterken en verbeteren? We bieden trainingen en maatwerktrajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling, zoals: Cultuurverandering, Procesversnelling en Gezondheidsmanagement. Met ruim 25 ervaren professionals bieden we een landelijke dekking. Onze professionals zijn langdurig aan ons verbonden en hebben een rijke ervaring in het werkveld: Haptonomie, Emotioneel lichaamswerk, Systemisch werken en Veranderkunde.

Praktische informatie

Lees meer over ons op www.l-t-c.nl of bel voor een persoonlijk gesprek op 088-4229422.